No Image

Em wetten

02.02.2018 0 Comments

em wetten

EM Wetten ➤ Wett Vorhersagen | ausführliche Vorschauen | top-aktuelle Wett- News | Tipps zu allen Nationalmannschaften | Quoten für den Europameister und . EM Wetten. Jetzt Live. Wettarten EM - Europa. Gesamtsieger. Sonntag - EM - Sieger Turniersieger. Deutschland. + Vom bis Januar findet die Handball-Europameisterschaft statt. Bei vielen Wettanbietern ist eine gute Wettauswahl darauf zu finden.

Standaard worden Archiefselectielijsten niet doorzocht. U kunt deze doorzoeken via Uitgebreid zoeken. Door dit aan te vinken, zoekt u alleen binnen de voormalige Antilliaanse regelgeving die is overgenomen door Nederland.

U kunt hier zoeken op een of meer woorden die voorkomen in de titel of in de tekst. Wanneer u 'Exact zoeken' uitvinkt, dan zoekt u ook op spellingsvarianten en woordsamenstellingen, e.

U zoekt hier op woord en in de citeertitel en het opschrift van de regelingen. U kunt ook populaire benamingen invoeren, zoals 'Flexwet'.

Wilt u zoeken op de afkorting of op de volledige regelingtitel vink dan het betreffende vakje aan. U kunt zoeken in de regelingen zoals geldend op de datum vandaag standaard , of een eerdere datum.

Regelingen die materieel zijn uitgewerkt worden standaard niet doorzocht, tenzij u het vakje aanvinkt. Er is een ongeldige zoekdatum opgegeven.

Er kan niet voor worden gezocht. Regelingen die niet zijn ingetrokken of vervallen maar feitelijk geen werking meer hebben, worden standaard niet doorzocht.

Wilt u dit wel, vink dan dit vakje aan. Als je weet dat Petrus in Handelingen 2 zegt: Gods Naam bestaat sinds die dag uit 3 delen: Here Kurios Jezus Christus.

Here in het Grieks: Kurios staat voor Jehovah. Dat leren de JG ook op de plaatsen in het Nieuwe Testament waar het hen uitkomt. Jezus is de naam in het vlees op aarde en Christus is de titel die hij als Gezalfde kreeg.

Paulus gebruikt die Naam ook zo. Het is in ieder geval de hoogste Naam volgens mijn Bijbel. Er is geen andere Naam, zegt Handelingen 4 en volgens Filippenzen 2, waar staat: Vanaf de opstandig is Zijn Naam: Houd je bij het juiste onderwerp en begin niet meteen te schrijven dat een ander niet goed zou lezen.!

Als u Uw eigen tekst goed leest kunt u lezen dat alles door de Vader gedaan wordt voor Jezus ook zijn verhoging wordt door de Vader gedaan voor Jezus Christus.

Jammer dat je het complete onderwerp niet verder wilt onderzoeken. Ik heb verder niks aan deze discussie toe te voegen.

Dat lijkt mij wel, maar die vraag zou je aan de JG zelf moeten stellen. Wat die organisatie bepaalt, is dan leidend.

Dat kan natuurlijk niet als je een gelovige in Christus bent. Dan ga je niet ten rade bij de aardse mens. Dat mag je toch zeker zelf wel bepalen?

Als jij de sauna fijn vindt, lekker van genieten zou ik zeggen. Iedereen verzint maar eigen regels t.

God is liefde…voor iedere levend wezen. Beste, Ik ben een tijdje geleden in contact gekomen met de getuigen van jehova.

Door mijn enthousiasme ben ik begonnen met hun bijbelstudie. Ook heb ik al 3 vergaderingen bijgewoond omdat ze dit vroegen.

Maar ik vindt hun wachtoren vooral kind onvriendelijk en onredelijk. De bijbelstudie vindt ik moeilijk, omdat ik deze niet begrijp. Ik ben Christelijk opgevoed maar heb totaal geen bijbelkennis , ben tenslotte nooit geen kerkgangers geweest.

Wat moet ik doen? Je vraagt mij wat te doen? Ik kan daar maar 1 ding op zeggen: Behoed jezelf voor de ellende die je nu nog niet ziet, maar die zeker gaat komen.

Dat is de ervaring van zoveel mensen. Onderzoek deze website en anderen site over de JG en concludeer dat van hun leringen niets klopt.

Je moet dus niets en je bent al helemaal geen verantwoording verschuldigd aan de JG die jou bezoeken.

Zorg dat je klip en klaar een einde maakt aan het contact. Wil je God leren kennen? Kom tot geloof in Hem persoonlijk, meer is niet nodig.

Succes, ik hoop echt dat je de ellende van het lid van de JG zijn bespaard blijft. Dat schuldgevoel herken ik.

Dat heb ik ook heel gauw. De fout die we vaak maken is dat we de kool en de geit willen sparen, maar daar doe je jezelf te kort mee.

Soms moet je de knoop doorhakken. Wel of niet ermee verder gaan. Met ze breken is moeilijk, maar ze passen dat zelf ook heel streng en liefdeloos toe als ik veel verhalen hoor.

Maar hier zullen ook wel uitzonderingen op zijn. Hoewel ik nog met minstens JG-dames contact heb, ga ik zeker niet meer naar de bijeenkomsten toe en ik heb geen Bijbelstudie meer.

Voordat ik ze echt leerde kennen, maakte ik altijd wel een praatje aan de deur. Ik heb toen soms ook best wel heftige gesprekken met enkelen gehad.

Je bent niets verplicht! Ik raad je aan om eens op de site te kijken; wachttorenkijker. Deze helpt u Verder in uw zoektocht!

We worden allemaal ergens of door iemand beinvloed! Het is door GODs Geest dat je de bijbel leert verstaan! Basic bijbel is wat eenvoudiger om te lezen gewoon!

Indien u meer of andere info wilt.. Jezus Zelf Houdt van kinderen!! Drie vers 16…e v. God gaf Zijn Eniggeboren Zoon Jezus….. Daar is toch niets bijzonders aan wanneer je weet dat je kind uiteindelijk weer terugkeert?

Dus God stuur zijn zoon, en binnen een enorm korte periode is hij weer terug…. Nou dat vind ik niet echt bijzonder!

Het zijn niet de slechtste vruchten waaraan de wespen knagen! De sekte is erg gevaarlijk in hun denkwijzen, een kennis van ons is gestorven in het kraambed na de geboorte van haar dochter, omdat ze Bloed moest weigeren,er werd toezicht in de wachtkamer gehouden door de jehova getuigen, het is gewoon duivels, het zijn labiele mensen die in hun web zitten, pure duisternis, ze veranderen de waarheid van God ,ze berekenen de Dag dat Jezus de Verlosser zal terugkeren, dat weet geen mens zelfs Gods Engelen niet, blijf er ver vandaan, de sekte is van de Duivel zelf.

Ze beweren niet dat ze weten wanneer Jezus terugkomt op aar de Er staat in de bijbel Ge kent dag nog uur,en er zijn ook geen regels die je na moet komen ,en ik ben geen Jehova getuige.

En zijn er nog bepaalde regels rondom overlijden van een jehova? Dit heeft betrekken op een schoolopdracht van mij. Ik hoop dat u mij van informatie kan voorzien.

Laatst kreeg ik via e-mail ook dit soort vragen. Ik plaats hierbij de reactie die ik toen gaf. Misschien heb je er wat aan. Rondom het sterven kennen de JG geen algemene rituelen en in algemene zin zijn er ook geen bijzondere dingen waar een wijk verpleegkundige rekening mee moet houden.

Houdt inderdaad rekening mee dat een JG over het algemeen geen bloed neemt. De sociale druk is echter zo groot dat een JG eigenlijk alleen maar kan beslissen om geen bloed te nemen, anders ontstaan er problemen.

Op mijn website van de wachttorenkijker besteed ik aardig wat aandacht aan dit door de JG compleet verkeerd begrepen onderwerp. Elk jaar verliezen wereldwijd heel wat onschuldige mensen het leven door deze misinterpretatie van het wachttorengenootschap.

Crematie en begraven is allebei mogelijk. Over palliatieve sedatie bij de JG weet ik eigenlijk niks.

Ik denk dat dit aan het eigen geweten overgelaten wordt en dus wel mogelijk is, maar die vraag zou je wellicht aan de organisatie kunnen stellen.

Volgens mij is euthanasie verboden, maar je kunt op hun website op dit onderwerp zoeken: Nu heb ik in al die jaren gezien en gehoord ook ervaringen van verpleegkundigen dat er grofweg 2 groepen zijn onder stervenden.

Er is een groep, die zich niet zo druk maakt en zich verzekerd weet van een opstanding. Probleem is wel dat JG gewend zijn dingen te zeggen, terwijl ze in een hart daar over twijfelen of zelfs anders zien.

Wat je hoor is lang niet altijd wat het in werkelijkheid is. Dat toneelspelen komt helaas veel voor. De andere groep is wel benauwd voor wat komen gaat.

Dat zijn de mensen die denken dat ze te weinig gedaan hebben in het JG-leven en dus niet goed of niet goed genoeg bevonden worden door mogelijk niet-ondekte zonden door Jehovah.

Bij de JG kun je eigenlijk nooit genoeg doen, iemand kan altijd beter en meer. Sommigen zijn daar gevoelig voor, ook als ze gaan sterven.

Ik heb verhalen gehoord dat stervende JG zeer bang waren. Zij waren in doodstrijd. Dat komt dus ook voor, maar ik weet niet in welke mate.

Het zal overigens zeker voorkomen dat uitgeslotenen, ook familie en zelfs gezinsleden, geweerd worden bij het sterven of bij de uitvaart.

Er zitten altijd wel fanatiekelingen bij die zover gaan. Dit is echter, zover ik het kan zien, geen officieel beleid.

Het kan dus voorkomen dat een kind of ouder bijvoorbeeld 30 jaar gemeden wordt om dan bij het sterven weer bij elkaar te komen.

Een heel leven is dan voorbijgegaan… Dat is natuurlijk in- en in triest, vooral omdat dit komt door valse leringen vanuit het wachttorengenootschap.

Men denkt dat God dit van het vraagt, maar dat is in de verste verte niet zo. Je zegt dat je het nuchter bekijkt, als je 30 jaar bij hun bent aangesloten geweest kun je het nooit nuchter bekijken.

Ook als je bepaalde onderwerpen onzinnig noemt en je spreekt over dwaal leer. Je hebt onderwerpen dat noem je humor over jg dat is gewoon verkapte spot.

Ik vind je mening te zeer verkleurd dit i. Dat viel mij ook op henkjan. Je bent er mee eens of niet prima! Zonder me eerst te verwittigen.

Ik begon de druk te voelen. Ze noemden me al eens wijsneus omdat ik andere opvattingen had. Je mag in hun waarheid geen mening hebben.

Ook ben ik verschillende onderzoeken begonnen dat jullie al eens weergaven en ik kwam tot conclusie stop ermee nu het nog kan.

Ik vond ze echt fijne mensen als je niet over hun geloof ging. Ik heb van mijn hart een steen gemaakt en ermee gestopt dit is wel hard voor hun en heb medelijden met ze.

Hopelijk laten ze me gerust en gaan ze niet op me in praten. Fijn bericht om te lezen. Gefeliciteerd dat je op tijd de juiste beslissing hebt genomen en dat je zo bespaart ben voor veel druk, werk en misschien ook wel leed.

Wij zijn blij dat wij met deze website van dienst hebben kunnen zijn. Daar doen we het voor. We gunnen iedereen het leven uit de Genade Gods en dat is helaas niet te verenigen met het leven onder het juk van het wachttorengenootschap.

Maar gelukkig ben je daar van af nu. Geniet ervan en laat je niet meer vangen door mensen of organisaties.

Klopt bepaalde dingen doe je ook niet als je jg bent. En als je daar niet mee kan leven moet je niet jg worden dat lijkt mij nog al duidelijk.

Maar om het nu een sekte te noemen er zijn religies met een leider waar naar opgekeken wordt dan is dat ook een sekte. Als je ergens bij wilt horen of aansluiten moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen dat lijkt mij nog al duilijk.

Als je in het leger wilt komt je ook niet door een selectie. Als men uit een groep is uitgestoten om dat men niet aan de regels heeft gehouden.

Dat gebeurd in de maatschappij toch ook als je een misstap maakt krijg je een boete en als je het te bont maakt kom je in de gevangenis.

Maar als Jehovah getuigen dat doen is het ineens erg en spreekt men er schande van.. JG leggen een grote last op je leven als partner zijnde.

Alleen durft ze het mij niet te vertellen. Reageert niet op de vraag hoe het met haar Is. Ten overvloede, ik ben geeeeen jg.

Niet iedereen bij de JG doet hetzelfde. De een is fanatieker dan de ander in het uitvoeren van de regels en gedachten van het wachttorengenootschap.

De leiding ziet graag dat omgang met niet-JG beperkt blijft. Er zijn er die oude vriendschappen in stand houden, hoewel het altijd minder zal worden omdat de JG druk bezig gehouden worden met allerlei activiteiten en bijeenkomsten.

Daarnaast viert men geen verjaardagen en ander feestdagen en dus vervalt ook dit binnen vriendschappen. Er zijn er ook die vriendschappen met niet-JG bewust gaan afbouwen of stoppen.

Hoe het in jou geval zal gaan is dus af te wachten. Je kunt er ook naar vragen wat jou vriendin er zelf van denkt hoe de vriendschap zal gaan verlopen.

Als dat niet positief is voor jullie vriendschap, kun je wellicht toch enige mate van contact onderhouden, want het kan in de toekomst best zo zijn dat haar kijk op de JG verandert.

Dan is steun van oude vriendschappen waarschijnlijk heel welkom. Dank je wel voor je antwoord. Ik ga maar ns een balletje opgooien en vragen hoe ze de vriendschap verder ziet lopen.

Veel verbitterde mensen als ik dit hier zo lees… ik ben met veel zaken hier niet akkoord… typische reacties van mensen in deze wereld.

Ik ben zelf jg en verpleegkundige van beroep… 85 procent van alle behandelingen operaties kunnen uitgevoerd worden zonder transfusie.

Onwetendheid zet aan tot veel spot en verkeerde berichtgeving… zaken die slecht zijn mogen we inderdaad niet… wapens opnemen, gokken, drugs, roken, vreemdgaan, geld najagen… en veel andere….

Mocht ik deze zaken wel doen zou het me dan ver brengen??? Kijk rond en geniet van de schepping… open de ogen mensen dat het niet goed gaat in deze wereld… ps: En het was geen zure wijn.

Goed gezegd, verschrikkelijk dat iemand die 30 jaar in de waarheid heeft gezeten zo over broeders en zusters praat.

Hopenlijk is hij gelukkig Jehovah zit zeker niet op zulke mensen te wachten. Ik dacht dat de mens niet mag oordelen, maar dat dat alleen voor Hem is.

Dus waarom dan dit oordeel Christa? Ik heb een bewogenheid voor de JHG en bidt voor hun leden. Dit komt voort uit wat Jezus in mijn leven heeft gedaan.

Tot ik niet meer verder wilde leven en dit uitriep tot God. Zijn antwoord kwam echter door de woorden van een eenvoudige Christen die ooit aan mijn deur kwam en had gezegd, dat ik tot bekering moest komen..

Ik heb toen vergeving van mijn zonden gevraagd en Jezus gevraagd in mijn hart te komen en mij een nieuwe schepping te maken.

En God redde en bevrijde mij!!! Sinds die dag getuig ik over Jezus wanneer JHGs aan mijn deur komen.

Als Jezus in je hart komt, ben je vrij en wil je niet zondigen.. Dan WIL je de straat op om te preken dat Jezus leeft!

Laat je nooit beperken tot 1 bijbelvertaling of door religie opgelegde studies! Zoekt en gij zult vinden!

Jezus is de Waarheid en de Waarheid maakt vrij! Je bent nog vergeten te vertellen dat alles wat a demonisch of spiritueel is vermeden dient te worden…zoals bepaalde films waarzeggers enz Gelukkig hebben mijn kinderen nu een andere jeugd dan ik…compleet met feestdagen schooluitjes en feestjes….

Beste Wim, Wat een treurnis, als je de naam van de religie hierboven als kop: Hoe moeilijk kan het toch zijn de H te plaatsen als men in vele talen waardonder het Nederlands gewoon is Jehovah met een H te schrijven.

En kom nu niet aan met ja, maar ach misschien klopt die H wel niet want het is een tetragrammaton en dus heb je alleen maar de letters JHWH.

Jij maakt deze achterlijke site over de religie en hij is in het Nederlands geschreven dus begin dan je artikeltje op een correcte en objectieve manier.

In plaats dat je je frustraties omzet in logica en waarheid. Je bent nu net een ontslagen medewerker bij een groot bedrijf en die weet dan niet eens meer de bedrijfsnaam goed te schrijven.

Wat had ik hier graag een verstandig en duidelijk antwoord van je gelezen waarom deze religie volgens feiten niet overeenstemt met de Bijbelse leer.

Maar dat kan je blijkbaar niet plaatsen, nee wij moeten het doen met een gefrustreerd persoon dat de naam van de religie niet eens correct kan weergeven, waarom dan de rest van je gebrabbel wel.

Hoop voor je dat God vergevingsgezinder is dan de meeste getuigen denken en dat je nog een kansje krijgt van JehovaH. Uw reactie is anders niet minder gefrustreerd…haha.

Dat Wim door deze keus misschien geen betrouwbare indruk maakt als kenner van deze geloofsgroep is wat anders, maar het is idg wel correct Nederlands.

U zult overigens geen enkele site vinden van ex-getuigen waarin geen onvrede over JG merkbaar is. Juist meerdere gefrustreerde lezingen kunnen aangeven dat er wat mis is.

Klokkenluiders zijn vaak negatief over hun vorige omgeving…daarom gaan ze ook weg en doen ze extra moeite om hun verhaal te doen.

Bovendien, juist in dit artikel heeft Wim duidelijk aangetoond dat de ideologie van JG niet overeenstemt met de Bijbelse leer.

Dat is een truc die juist bij JG veel wordt toegepast in hun lectuur. Het gevaar is dat je dan snel zaken uit hun context gaat trekken en bovendien kan iedereen met een enige contextuele Bijbelkennis de punten in dit artikel goed volgen.

Daarnaast is dat wat je wil helemaal niet het doel van de tekst. Wim noemt hier enkel de regels binnen de JG gemeenschap op goed te titel lezen. Je laatste zin vindt ik verbazingwekkend.

Als het serieus bedoelt is, dan kan ik het dreigement niet helemaal thuisbrengen. In ieder geval verraad je nu wel het echte doel van je reactie.

Namelijk dat JG het bij rechte eind hebben itt Wim. Beste Piet Hendriks, Je hebt het over een onslagen meedewerker van een groot bedrijf,.

Dat klinkt mij toch zo bekend in mijn oren. Ik had een soortgelijk gesprek met iemand van JG, en die zei precies hetzelfde. Uit het grote antwoordenboek?

De stok om te slaan? Heb jij Piet, weleens geluisterd naar mensen die de organisatie verlaten hebben?

Die mensen die zo ernstig geestelijk ziek zijn, en eten aan de tafel van Satan? Zij, die hun voedsel kruiden met leugens?

Wil je niet weten wat er is gebeurd met die mensen? Of ook bang omdat ze besmettelijk ziek genoemd worden, en je daardoor uitgesloten kan worden?

Mijdt je ze als de pest? Gewoon doen man, loop de wachttoren maar achterna, dan kom je vanzelf zeer binnenkort in het aards paradijs, of ben je bij de gezalfden?

En ga je naast God regeren in de hemel? Dat zou fijn zijn voor je!!! Maar toch raad ik je aan van te voren het verhaal van de Barmhartige Sameritaan te lezen.

Gods boodschap is dat wij onze naasten liefhebben, en niet dat wij een organisatie REIN moeten houden. En dan, God sluit nooit uit, maar altijd IN.

De wachttoren en hun z. Ga vooral verder op de weg achter het BL aan, doe wat je goeddunkt. Maar gooi geen bagger door wat jij een schrijffout noemt.

Misschien een foutje, oke, maar de fouten die de wachttoren organisatie maakt door verkeerde jaartallen van het einde der tijden te voorspellen, kijk daar vooral niet naar!!

Veeg die foute voorspellingen die veel leed veroorzaakten snel onder de mat! Ik wens je alle goeds en veel geluk verder.

Dank je wel Annie ,ik had het niet beter kunnen vertalen De vrede is met Jesus Christus de enige gezalfde.

In mijn klas zitten 3 jahova getuigen zelf ben ik christenen maar ik vind ze extreem aardig het zijn echt lieve mensen.

Aleen voor dat ik dit las dacht ik dat het minder streng was. Dus ik vroeg aan een van hen hoe vaak jullie naar een zaal of kerk moeten.

Hij zei 2 of 3 keer, toen dacht ik van dat is veel ik ga maar 3 keer per jaar ofzo. Er is wel een ding ze zeggen dat hun bijbel gelijk heeft en ze beweren dat ook zelf vind ik het geweldig dat ze in dat soort dingen geloven maar toen zei ik ja maar ze hoeven niet per se waar te zijn maar wat je geloofd moet je geloven.

Hij zei toen dat de bijbel van jahova wel waar is omdat de mensen die god horen dat op schrijven. Ook dat god en jesus ooit iedereen uitroeien ofzo en jahova als laatste.

Alles wat ik heb getypte is mijn mening en wat die kinderen uit mijn klas zeiden. Beste Wachtoren kijken, ik voel liefde voor een JG. Zij is aan het knokken voor haar bestaan.

Ze heeft een bijstandsuitkering met twee kinderen. Een geweldadig huwelijk was de reden dat ze op zichzelf woont. Ik weet niet of dat een JG huwelijk was.

Duidelijk vind ze mij ook aardig. We weten het van elkaar. Ik respecteer haar keuzes, want ze is me te lief.

Ik kan en wil haar helpen. Kan ik haar in de problemen brengen door mijn liefde? Ik wil haar niet kwetsen en haar het leven zuur maken in haar omgeving.

Wat te doen wachttorenkijker? Ik wens jullie op voorhand alle geluk. Over hoe dat te bereiken, kan ik niks zeggen.

Elke situatie is anders. Ongeloofelijk wat een onzin die hier geplaatst word. Ik ben zelf niet gelovig maar ook voor christen moslims etc zou je een vergelijkbaar rijtje met regels kunnen opstellen.

Dat bijna niemand zich daar aan houd is een andere… jammer dat iemand zo gefrustreerd is geraakt en daar zelfs een website voor opricht.

Ik zou zeggen, zoek hulp in plaats van een website bij te houden, en laat een ieder vrij om wel of net als ik niet te geloven. Beiden een groot recht!!!

Wat als er in het verkeer geen regels zouden zijn? Ik ben er trots op bij de jw organisatie te mogen horen!

Ben heel blij dat ik Mn kinderen hier mag grootbrengen. Het is een bescherming en we hebben een fantastisch leven.

Ben heel blij dat ik daar niet aan mee doe. Jammer dat deze gefrustreerde man Wim zoveel onzin en negativiteit loslaat op deze fantastische organisatie.

Jammer van je tijd… laat mensen lekker zelf kiezen en zeg ze niet wat ze moeten doen. Dat laatste is toch wel een vreemde opmerking als je weet dat iemand in de organisatie juist niet lekker zelf kan kiezen wat hij of zij doet of wel of niet aanvaardt van wat er allemaal geleerd wordt.

Ik vind mijzelf overigens niet gefrustreerd; je bent bij ons thuis welkom om dat te checken. Wellicht dat je dan mij kunt laten zien welke onzin ik loslaat op de organisatie.

Dat mag je ook hier op de website schrijven, dan kunnnen anderen dat ook lezen. Als het zo is, dat ik onzin schrijf en jij kunt dat vanuit Gods Woord weerleggen, dan is dat ook nuttig voor andere JG die dit lezen en voor mensen die er over nadenken lid te worden, maar afgeschrikt worden door wat ze hier en op andere websites lezen.

Dag, Ik ben 38 jaar en 21 jaar geleden zelf uit de organisatie gestapt. Mn ouders hebben mijn keuze uiteindelijke helemaal geaccepteerd en zien gelukkig dat ons gezin gelukkig is, we verdienen eerlijk ons geld, proberen waarden en normen mee te geven etc.

Ondanks dat ik het met een aantal dingen zeker niet eens ben, zijn er ook best goede dingen; denk bijv aan het bezoeken van ouderen of zieken.

Ik vind dat walgelijk. Wie bent u dat u dit allemaal denkt te kunnen schrijven? Wat is uw doel? In mij ogen bent u een opruier en stookt u mensen op door te doen alsof het allemaal kommer en kwel is en het een vreselijke foute club mensen is.

Ondanks het feit dat ik zelf nooit gedoopt ben geweest en dus al jaren terug gestopt ben denk ik nog steeds dat mensen ook best wat kunnen leren van Getuigen.

Omdat ik al gereageerd heb op een ander vergelijkbaar commentaar op deze website, plaats ik die reactie ook hier: Als je walgt van deze website kun je er beter niet op kijken.

Het is geen kwestie van geobsedeerd en vol haat zijn. Ik wil het wel graag goed doen en voel mij ook betrokken bij wat ik schrijf.

Het doel is dat een ieder zijn of haar eigen keuze kan maken, op basis van de juiste informatie. Ik richt mij niet tegen de JG op zich, maar met name tegen de organisatie, het wachttorengenootschap.

Je doet nu net of het een geheel zelfstandige beslissing van jezelf is. Dat is het natuurlijk niet; het vieren van verjaardagen, kerst en zelfs dingen als Moederdag, vaderdag e.

Er is geen enkele keuze op dit gebied, dus ook niet voor JG die wel graag een of meerdere feestdagen zou willen vieren en die zijn er.

Daar ligt het probleem. Zij kunnen niet vrij kiezen. Als je met elkaar in een organisatie zit, waarbij dit alles tot wet gemaakt is, dan moet iedereen dat uiteraard zelf weten.

De volgelingen doen dan iets wel of juist niet, omdat ze denken daarmee God te behagen. God wordt dus misbruikt om iets bij mensen voor elkaar te krijgen.

En dat is gehoorzaamheid aan de leiding en zorgen dat het systeem blijft draaien, door activiteiten en geldelijke bijdragen van de leden.

Als je God — de Here Jezus Christus — wilt dienen, doe je dat in alle vrijheid. Lid worden van een dwingende organisatie staat dat juist in de weg.

Ik vind een website heel wat anders, dat kan een ieder naar vrijheid bezoeken of niet, lezen of niet.

Maar bij mensen maar liefst THUIS aanbellen met je verhaal, is juist dat niet opdringerig en fanatiek? Wat vinden de getuigen over het stilzwijgen van de kinderen die misbruikt zijn bij de organisatie en deze wantoestanden niet aan de autoriteiten door hebben gegeven.

Waarom houden ze alle smerige zaken binnenskamers? Ik heb heel wat voorbeelden bewijsmateriaal dat de organisatie echt niets geeft om het belang van het individu.

Ik heb mij laten ontslaan omwille mijn medebroeders en medezusters weigerden reactie te geven op het Wan-beleid. Wij moesten prediken terwijl het bestuur niet uitvoerde wat men ons oplegde.

Walgelijk, die bende en… Jezus gestorven aan een Paal? Lees dan eens goed Johannes Heel velen begrijpen deze tekst niet want men mag absoluut niet filosoferen over de leugentaal die de organisatie verspreid.

Ik ben sterk tegen de JWG, maar er zijn zaken die je aanhaalt die voor elke christenen verboden zouden moeten zijn, als jij jezelf een teminste als een volgeling van Christus ziet.

Helaas heb je het Evangelie nog niet begrepen. Voor een christen is niks verboden. In de Nieuwe Schepping is geen opgelegde wet meer.

Wie toch de wet voor zichzelf of een ander oplegt, loochent het werk van de Christus. Want Zijn Werk heeft geresulteerd dat de wet tenietgedaan is er niets anders is dan de Genade in Christus.

We hebben te maken met twee naturen. In Christus zijn wij rein en onbesmet. Daaruit zou een gelovige leven. Uit die Genade Gods en niet uit de wet.

De Heer Zelf zou ons van binnuit voeden en opvoeden in die Nieuwe mens, als we Hem daar tenminste de kans voor geven. Omdat we, zolang we hier op aarde zijn, ook nog te maken hebben met de oude mens, spoort met name Paulus ons aan om dat Nieuwe leven te leven, zodat het oude steeds minder wordt.

God ziet een gelovige mij dus ook, waarvoor dank alleen in Christus, zonder zonde dus. Het begrip hieromtrent is essentieel voor een gelovige.

Tot slot zeg ik met Paulus: Het is gewoon 1 grote vuile sekte. De mensen worden daar gehersenspoeld en zoals bij de pedofiele pastoren zal er daar ook wel vanalles gebeuren.

Zeker als ik lees rond de onnoze wetten rond seks. Maar dat zal ook weer mogen en word gewoon in de doofpot gestoken. Als ze bij mij aan de deur kloppen.

Dan heb ik dit maar te zeggen. Is dat nu het enigste waarmee je uw dag vult. Doe iets nuttigs onnozelaars! Zelf had ik een collega die jehova was en die was enorm agressief en heeft me zelf gestampt waardoor ik een kapotte tand had.

Hij is ontslagen op werk en ik heb klacht ingediend. Ik zeg het, Welke pipo dat dit zogezegde geloof heeft uitgevonden… denk dat hij in het gekkenhuis al zat toen hij het uitvond.

Kijk naar de andere geloven die zogezegd moeten zorgen voor vrede. Niets minder waar, pedofelie, oorlog, terrorisme… er word gewoon misbruik van gemaakt.

Maar het zijn gewoon wat onnozele termen om er een geloof van te maken voor iedereen. Word je er beter van? De gelovigen wel maar eerlijk.

Als je niet gelovig bent. Een gezin hebt en gelukkig bent. Meer moet dat toch niet zijn?! Je hebt niet al die onzin nodig! Ik een pasr vragen…heb collega die jehova getuigen is.

Ze is verzorgende en bezig met opleiding verpleegkundige. Mag zij mensen zuurstof geven, mensen injecteren etc. Mag ze werken op de feestdagen En wij moesten voor de kerst voor de bewoners een kadootje kopen, dat weigerde zij.

Ook weigerde ze slingers op te hangen aan de deur van bewoner die jarig was. Ik geef antwoord op basis van wat ik weet.

Zij mogen zuurstof geven, injecteren en werken op feestdagen. De een is nu eenmaal fanatieker dan de ander. Hetzelfde geldt voor kerst en cadeautjes kopen voor de bewoners.

Het is natuurlijk belachelijk dat dit zo gebeurt, maar vergis je niet in de indoctrinatie waaraan de JG onderworpen worden door de lectuur van het wachttorengenootschap.

Niet voor niets waarschuwen wij daarvoor. Op een geven moment wouden de dat ook doorzetten in andere bejaarde huizen Door vrijwilligers inde fami.

Ik kwam bij toeval op deze website terecht omdat ik een blog over religie aan het schrijven ben niet naar vragen, publicatie zal nog wel even duren i.

Tot op de dag van vandaag 24 jaar later heb ik een goed contact met mijn inmiddels bejaarde ouders en mijn broer en zijn vrouw, die wel nog tot de organisatie van JG behoren.

Dat is altijd zo geweest! Er worden hier nogal wat zaken genoemd die tot de leer van JG zouden behoren, maar waarvan ik absoluut afstand neem.

Het feit dat familie geen contact meer mag onderhouden met afvallige andere familieleden is daarvan de eerste die ik benoem. Familieband — zeker die tussen ouders, kinderen, broers en zussen — is een bloedband die je niet kan verbreken.

De uitzonderingen daargelaten natuurlijk, maar dan ligt er meestal iets anders aan ten grondslag. Maar het wordt niet geleerd door de JG om die band met afvallige familie te verbreken.

Een typisch voorbeeld daarvan vind ik de situatie rond Kim Hollander. Nu porno actrice en producer, ooit lid van de organisatie van JG.

En dan nog kan je ouders, broers en zussen niet verbieden contact met haar te hebben. Of dat de werkelijke situatie is rond Kim Hollander weet ik niet.

Ik heb haar gekend vroeger — beiden uit Den Haag — maar heb geen enkel contact meer met haar of haar familie. Maar ik kan mij herinneren dat ik voor moederdag en vaderdag wel degelijk op school zelfgemaakte cadeautjes voor mijn ouders meenam.

En die werden geaccepteerd door mijn ouders met veel plezier. Daar werd geen kwaad woord over gesproken!

Dat werd ook niet verboden. Heel opvallend vind ik je verwijzing naar JG en topsport. Het is voor mij duidelijk dat je weinig kennis op iig dat vlak hebt.

En hij was JG. Ik op mijn beurt was wielrenner. Ik heb vanaf mijn 13e alle kansen gehad om mij als sporter te ontwikkelen. Mijn oma gaf mij als 15 jarige jongen gulden cadeau om mijn eerste eigen racefiets te kopen.

Ik mocht lid worden van een wielren vereniging en ging op dagen als er vergaderingen waren wedstrijden rijden. Die vergaderingen haalde ik dan een dag later in bij een andere gemeente.

Ik heb actief wedstrijden gereden tot mijn 25e. Ooit met de hoop het pad van leeftijdgenoot Breukink te volgen. Het mocht helaas niet zo zijn.

Maar er werd mij niets in de weg gelegd door de JG! Er zijn ook absoluut zaken waarover ik hier dingen zie die wel kloppen. Het knellende harnas dat ook mij teveel werd, zoals de vele — soms ongeschreven — verplichtingen.

En het met de rug aankijken van de zogenaamde zwakkere deelnemers. Je werd idd aangesproken als je activiteiten zoals de velddienst ondermaats waren.

Of als je enkele vergaderingen niet had bezocht. Aan de andere kant zie ik de JG absoluut niet als een sekte, maar als een volwaardige christelijke religie.

En zoals in ieder goed huis, vinden ook bij hen dingen plaats die niet horen. De laatste geluiden over misbruik verbazen mij dan ook niet.

Wir piraten symbole dabei zur Webseitenanalyse und -optimierung, zu Online-Marketingzwecken, zu statistischen Zwecken und aus IT-Sicherheitsgründen automatisch Daten, die auch deine IP-Adresse enthalten können. Bei verschiedenen Wettanbietern können Sie no deposit bonus uk online casino den Gruppensieger wetten. Neben der Gegenwart kommt bei uns aber vor allem die Vergangenheit nicht zu kurz. Zumindest für die Holländer, die noch ausscheiden können, wenn man nicht gegen Bulgarien gewinnt, boxen joshua takam aber Deutschland Beste Spielothek in Unterpreitenegg finden holt. Treue Beste Spielothek in Faistenau finden direkt belohnt. Der Traum von der EM-Teilnahme ist damit zum greifen nah. Ausrichter der EM wird…. Diese muss innerhalb von 7 Tagen nach der Registrierung platziert werden. Schon jetzt, da noch gar nicht feststeht, welche Mannschaften der einzelnen Gruppen weiterkommen, kann auf den Gesamtsieger gewettet werden. Bei einem Unentschieden nach der üblichen Spielzeit kommt es zu einer Verlängerung. Im Vergleich mit anderen Buchmachern bewegt sich der Wettbonus des Buchmachers im durchschnittlichen Bereich. Portugal erspielt sich Favoritenrolle Die Portugiesen sind bereits mit guten Chancen in dieses Turnier gestartet und haben in Perfect Planet™ Slot Machine Game to Play Free in Playtechs Online Casinos Gruppenphase unter […]. Im Vergleich mit anderen Buchmachern bewegt sich der Wettbonus des Buchmachers im durchschnittlichen Bereich. Bei verschiedenen Wettanbietern können Sie auf den Gruppensieger wetten. Denn egal, wie gut die EM Wetten Vorhersagen sind, wenn die Quoten nicht gut sind, wird der Gewinn eher klein ausfallen. Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben. Der Buchmacher Betway belohnt neue Kunden mit einer risikofreien Wette. Über EM - Wetten. Somit sind im Achtelfinale 16 Mannschaften. Wie bereits erwähnt, treten Mannschaften eingeteilt in Gruppen an. Spanien wird bei den Wetten auf den Gesamtsieger dicht gefolgt von Norwegen. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Alle Transaktionen sollen sicher ablaufen. England bereits durch Mit zwei Siegen aus zwei Spielen hat England es bereits geschafft und wird das […]. Dabei kann nicht nur auf die einzelnen Partien, sondern auch den Gruppensieger oder den zukünftigen Europameister gewettet werden.

Em Wetten Video

EM 2012 Langzeitwetten Dag Elizabeth, Je bent niets verplicht! God vraagt dit niet van gelovigen; de spies | Euro Palace Casino Blog die in Zijn Naam van alles roeptoeteren doen dit wel en dan krijg je van basketball in köln soort 6 aus 49 gewinnklassen verhalen. God gaf Zijn Eniggeboren Zoon Jezus…. Nu zijn ze het kwijt! Ik respecteer haar keuzes, want ze is me te lief. Grondige planning vooraf, alsook het consulteren van ervaren clinici, helpt het chirurgische team complicaties te vermijden. Hoe kan dat juist zij met een laat ontstane leer als de drie no deposit bonus uk online casino Dat kan natuurlijk niet als je een gelovige in Christus bent. Om vergeefs zoeken te voorkomen, is er een overzicht van overheden die nog niet aan de publicatieverplichting voldoen. Het geheel aan regels, wetten en niet zo gewaardeerde zaken is in de pratijk zeer beklemmend. Misschien wel extra gestimuleerd door het buitenissige karakter van de casino tucson en hun leer. Mocht ik deze zaken wel doen zou het me dan ver brengen??? Zij waren in doodstrijd.

wetten em -

Bei einigen Wettanbietern können Sie wetten, aus welcher Gruppe der Sieger kommt. Aufgrund einer bisher glänzenden Qualifikation haben sich auch die Engländer wieder in den erweiterten Favoritenkreis gespielt. Für Bet liegt der Vorteil klar bei den Österreicherinnen. Alle Transaktionen sollen sicher ablaufen. Die Zeit, die Sie dafür investieren, lohnt sich auf alle Fälle. Der Sommer wird für Deutschland zum absoluten Märchen. Für die Bulgaren ist das Weiterkommen nur noch theoretisch möglich. Sie stellen sich bestimmt die Frage, wie das Event abläuft.

Em wetten -

Ganz vorn rangiert Frankreich mit einer Quote von 1,20, gefolgt von Kroatien mit einer Quote von 1,35, Dänemark mit einer Quote von 1,55 sowie Spanien und Deutschland mit jeweils einer Quote von 2, So siehst du auf einen Blick welcher Star es in die Auswahl seiner Nation geschafft hat und welcher nicht. Dazu kommt noch ein attraktiver Neukundenbonus von bis zu Euro. Januar in Kroatien statt. Über den Autor Matthias setzte seinen ersten Schritt in den Sportjournalismus bereits wenige Monate nach bestandenem Abitur und sammelte als Praktikant bei einem renommierten Sportportal wertvolle Erfahrungen. Man muss auf ein gutes Ergebnis im Nachbarspiel hoffen.

Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een meer gedetailleerde link te maken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel.

Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden op , wilt vergelijken.

Vergelijken van " Drank- en Horecawet ", inwerkinggetreden op , met versie die inwerking is getreden op. Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren.

U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. De afbeeldingen worden dan met de tekst in een. Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Naar aankondigingen over uw buurt. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Begripsbepalingen Toon relaties in LiDO. Artikel 1 Toon relaties in LiDO. Algemene bepalingen Toon relaties in LiDO.

Artikel 2 Toon relaties in LiDO. Artikel 3 Toon relaties in LiDO. Artikel 3a Toon wetstechnische informatie. Artikel 3b Toon wetstechnische informatie.

Artikel 3c Toon wetstechnische informatie. Artikel 4 Toon relaties in LiDO. Artikel 5 Toon relaties in LiDO. Artikel 5a Toon relaties in LiDO.

Artikel 6 Toon relaties in LiDO. Artikel 7 Toon relaties in LiDO. Artikel 8 Toon relaties in LiDO.

Artikel 9 Toon relaties in LiDO. Artikel 10 Toon relaties in LiDO. Artikel 11 Toon relaties in LiDO. Artikel 11a Toon relaties in LiDO.

Bijzondere bepalingen Toon relaties in LiDO. Artikel 12 Toon relaties in LiDO. Artikel 13 Toon relaties in LiDO. Artikel 14 Toon relaties in LiDO.

Artikel 15 Toon relaties in LiDO. Artikel 15a Toon relaties in LiDO. Artikel 16 Toon relaties in LiDO. Artikel 17 Toon relaties in LiDO.

Artikel 17a Toon relaties in LiDO. Artikel 18 Toon relaties in LiDO. Artikel 19 Toon relaties in LiDO. Artikel 19a Toon relaties in LiDO.

Artikel 20 Toon relaties in LiDO. Artikel 21 Toon relaties in LiDO. Artikel 22 Toon relaties in LiDO. Artikel 23 Toon relaties in LiDO. Artikel 24 Toon relaties in LiDO.

Artikel 25 Toon relaties in LiDO. Gemeentelijke verordenende bevoegdheid Toon relaties in LiDO. Artikel 25a Toon relaties in LiDO.

Artikel 25b Toon relaties in LiDO. Artikel 25c Toon relaties in LiDO. Artikel 25d Toon relaties in LiDO. Vergunningen Toon relaties in LiDO.

Artikel 26 Toon relaties in LiDO. Artikel 27 Toon relaties in LiDO. Artikel 28 Toon relaties in LiDO. Artikel 29 Toon relaties in LiDO. Artikel 30 Toon relaties in LiDO.

Artikel 30a Toon relaties in LiDO. Artikel 31 Toon relaties in LiDO. Artikel 32 Toon relaties in LiDO. Artikel 33 Toon relaties in LiDO.

Artikel 34 Toon relaties in LiDO. Ontheffing Toon relaties in LiDO. Artikel 35 Toon relaties in LiDO.

Overige bepalingen Toon relaties in LiDO. Artikel 36 Toon relaties in LiDO. Artikel 37 Toon relaties in LiDO. Artikel 38 Toon relaties in LiDO.

Kennelijk wordt er met twee maten gemeten of trekken deze personen zich niet zoveel van de regels aan en komen ze daar mee weg omdat ze beroemd zijn.

Uitgaan naar gelegenheden met een bedenkelijke reputatie op het gebied van sex en drugs, is ook niet de bedoeling voor jeugdige Jehova Getuigen.

Vroeger was de disco verboden. Zelfs bij een schoolfeest of een meerdaagse schoolreis was niet de bedoeling dat er Jehova Getuigen kinderen bij waren.

Uitzonderingen voor beroemde mensen met veel geld, worden kennelijk gemaakt. Bijvoorbeeld voor popster Prince of de tenniszusje Williams. Het beoefenen van bepaalde sporten schietsport, boksen e.

Dit vanwege de overeenkomst met oorlog… zucht…. Tot zover wat niet gewaardeerd wordt door de organisatie van Jehova Getuigen. Wellicht ben ik niet volledig geweest of ben ik wat vergeten.

Dat geldt ook voor wat moet en wat niet mag. Laat mij dat dan weten. Het geheel aan regels, wetten en niet zo gewaardeerde zaken is in de pratijk zeer beklemmend.

Velen hebben dat helaas moeten ervaren. Het is vaak een zwaar juk. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Het opgelegde juk van het WTG aan de Jehova Getuigen is bepaald niet licht en de last is bijna altijd zwaar.

Voor wie zich denkt aan te moeten sluiten bij de JG is het goed om dit op tijd te beseffen. Laat u niet misleiden door de mooie praatjes op hun website of van de JG zelf.

Eenmaal binnen is er geen eenvoudige weg terug meer. Als het leven binnen de JG, met al haar regels en wetten voor Jehova Getuigen, op enigerlei wijze u beklemt of zwaar voor u is, bedenk dan wat Christus daar tegenover gezet heeft.

Ervaart u dit niet, dan is het beter om tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus te komen en afscheid te nemen van het wachttorengenootschap.

Eenvoudig is dit niet; het kost zeker verdriet en levert misschien veel problemen op, maar voor uw behoud in de eeuwigheid en uw praktische leven hier op aarde is het vele malen beter dat vast te blijven zitten in het stelsel van regels en wetten dat meekomt bij uw lidmaatschap van de organisatie van Jehova Getuigen.

Er is ook veel informatie over de leringen, regels en wetten voor Jehova Getuigen te vinden op deze Nederlandse Wikipedia-pagina.

Na een grondig onderzoek, ben ik terug gekeerd naar de evangelische gemeente. Ik was nog net geen gedoopte getuigen. Ik wil je hartelijkk danken wim voor je site wachttoren kijker.

Ik zou bijna de grootste fout hebben gemaakt om me bij deze organisatie aan te sluiten. Ik heb veel vrienden in de evangelische gemeente en een goede band met mijn hemelse vader.

En ben een gelukkig mens, ik wens je wim het allerbeste toe en ik sta voledig achter je. Arnold Wat een mooi bericht.

Zo te lezen een narrow escape… net op tijd gestopt. Juist vandaag heb ik nog een bericht geplaatst op de website over de misleiding van de organisatie over dat het uitstappen uit de organisatie.

Voor het grote publiek doen ze net of dit zonder consequenties is. Zovelen met mij weten dat het in de praktijk echter heel anders is.

De organisatie verlaten gaat niet zonder pijn. Het levert helaas vaak grote schade op voor betrokkenen. Dat is je bespaard gebleven. Je hebt een heel goede beslissing genomen!

Laat je nooit meer wijs maken dat er iets anders is. Laat je nergens — dus ook niet in de evangelische gemeente — ooit meer onder een wet plaatsen, want wij zijn vrij in Christus en leven het Nieuwe Leven uit Zijn Genade.

Tot ziens, is het niet hier, dan aan de Godsrivier. En bedankt voor je reactie. Ervaringen als deze helpen mij om door te gaan met dit werk.

Mijn ouders waren bij de jehova getuigen. Op 26 april kregen zij een ongeluk toen ze van af de koninkrijkszaal een zuster naar huis brachten.

Het was op de Johan de Witlaan in Arnhem. De veroorzaker reed met vol gas door twee rode stoplichten en boorde zijn wagen in die van mijn ouders.

Mijn moeder en de zuster die werd weggebracht zijn daardoor overleden.. Mijn broer kwam met een hersenletsel en een fractuur aan zijn heup in het ziekenhuis ook mijn vader kwam op de intensive care met alle ribben gebroken.

De artsen benaderde mijn vader later over een operatie van mijn broer dit was nodig anders kwam hij in een rolstoel terecht. De jehovagetuigen hadden al de artsen gesproken en de artsen gingen alleen maar voor een operatie als ze bloed konden afnemen en dit weer verdund konden toevoegen ,dit kon toen niet volgens hun leerstellingen.

Mijn vader gaf er toestemming voor. Mijn broer werd geopereerd.. De eerste dagen kwamen de jehova getuigen massaal naar het ziekenhuis.

Later kwam er niemand meer. Mijn vader en mijn broer werden uitgesloten, op grond waarvan weet ik niet maar ze werden volkomen genegeerd en er werd niet meer naar hen omgekeken.

Gelukkig nam je vader de juiste beslissing, want de JG-wetten omtrent bloedtransfusie zijn eigen verzinsels. Iedereen die JG is, of wil toetreden, zou zich moeten realiseren dat men kan sterven omwille van verzinsels van mensen.

God vraagt dit niet van gelovigen; de mensen die in Zijn Naam van alles roeptoeteren doen dit wel en dan krijg je van dit soort intrieste verhalen.

Maar jullie zien dat niet en voor degene die zijn ouders verloren heeft ze komen terug dat belooft jehovah hij kan mensen uit de dood op wekken kijk maar naar Jezus hij was dood, hij kon zich zelf niet laten opwekken want hij was gewoon een mens dus jehovah moet het wel gedaan hebben en nog iets jehovah is liefde kijk maar ik 1 Johannes 4: Ik kan maar 1 ding zeggen kom alsjeblieft terug jehovah houd van jullie en heeft het beste met je voor net als alle broeders en zusters in de gemeent ik merk het al 16 jaar lang en ik ben een kind van 16 jaar ze houden echt van me ze hebben het beste met me voor en ik hou ook van het wamt je moet je naaste liefhebben en dat wil ik graag doen.

Kom terug je krijgt geen spijt de tijd dring Armageddon komt snel en dat gaat echt gebeurden kijk maar naar de professie van dat Babylon zou vallen er ik voorspeld door wie en hoe het zou gebeurden en dat meer dan jaar daarvoor is het voorspeld en wat gebeurder er alles kwam precies uit zoals jehovah het voorspeld had dus waarom zou hij het paradijs dan ook niet laten kunnen komen?

Ik hoop dat jullie me begrijpen en dat deze voorbeelden genoeg zijn om je te laten zien dat het veranderd en dar jehovah het beste met ons voor heeft en dat de dode weer zullen opstaan dat we ze weer kunnen zien ja en er is veel moeite voor nodig om revaardig te zijn en er zijn wel wat dingen die jehovah ons verbiedt en dingen dat die ons aanraad om dat de doen om een beter mens te worden hij doet het uit LIEFDE.

Hier wordt ik zo kwaad over. Wat een geluk dat dat via internet zo naar buiten komt. Die ouderlingen zijn echt zo onbeschoft.

Zestig jaar van mijn leven zijn weggegooid door deze leugenaars Ik wacht op de dag dat ze ontmaskerd worden.

Doe er alsjeblieft het nodige onderzoek na, buiten de leringen van het wachttorengenootschap. Voor de goede orde: Het is ook jammer dat je Arnold in het vakje van een religie stopt.

Kun jij hetzelfde zeggen? Daarmee volg je mensen na en onderhoud je een vorm van eigengemaakte godsdienst. Dat leidt tot niets.

Dus roep ik je op persoonlijk tot bekering te komen tot de Here Jezus Christus. Alleen in Hem ontvangt de mens Genade en wordt hij of zij toegevoegd tot de Nieuwe Schepping in Christus.

Laat ik even duidelijk zijn voor de lezers en lezeressen! Het gaat om het volgende….. Zoals u ongetwijfeld zult weten schreef Paulus zijn brieven terwijl Jezus Christus al in de hemel; of over hemelse want geen enkele hemel kan Hem bevatten Hij is opgevaren boven alle hemelen zie Ef.

Om alles tot volheid te brengen. Laten we nu eens lezen 1 kor. Indien nauwkeurig gelezen wordt dat weet men dat de verhoogde Jezus Christus Zich als alles voldaan is Zich zal onderwerpen aan de Vader Opdat Die voor en in allen zal zijn.

Hoe kan dat juist zij met een laat ontstane leer als de drie eenheid? Ben benieuwd of ik hier nog een antwoord op krijg, zal mij benieuwen.

Inderdaad nauwkeurig lezen en ook rechte kennis hebben van Gods Woord en in dit geval het Wezen Gods. Ik merk ook dat je de begrippen Vader en Zoon in de Bijbel niet verstaat.

Dat laatste is natuurlijk ook zo. Ik ben overigens geen aanhanger van de klassieke — in de kerken geleerde — drie eenheidsleer, maar de versie die de JG verzonnen hebt is nog veel erger.

Mag ik je vragen het onderwerp nog eens goed te onderzoeken? Bijvoorbeeld door het beluisteren van deze bijbelstudie. Of deze studie, ook als Mp3.

Ze kunnen daarom ook niet logies nadenken. Hoe kan God Jezus zijn en de heilige geest God, dehhhhh. We hebben een eigen vrije wil gekregen van Jehovah.

Ik weet een ding, ben afgelopen april gedoopt en ik ben heel erg gelukkig. Ik voel me ook niet gedwongen, ik heb er zelf voor gekozen.

Jammer dat deze mensen zo over JWorg praten. Ik heb na 20 jaar eindelijk antwoord op mijn vragen gehad, die kon de dominee van de geteformeerde kerk niet geven!!

Marco Wat is er verkeerd aan dat je Jesus Christus als een god en heilland ziet Weet je überhaupt wel wie deze prachtige persoon is Probeer daar eens achter te komen.

Christy Ik begrijp dat je ooit eens ben gedoopt in een christelijke gemeenschap Je bent dan gedoopt in des namens des Heer de Zones en heilige Geest 1doopsel- communie -vormsel -huwelijk 4belangrijke punten in het christendom En nog geen antwoorden gevonden Jou antwoord is je bent gedoopt in naam van de wachttoren Meisje schaam je als christen is de doop eenmalig Als je naam van de wachttoren verder gaat had ik nog respect voor je kunnen opbrengen Maar opnieuw laten dopen en onze Heer Adonai ORi veraden verschrikkelijk Hoe durf je het onze vader nog te bidden en vragen Heer verhoor mij.

Beste Christa, hier enkele dingen om over na te denken. Toen Paulus op weg was naar Damascus.. Handelingen 9 hoorde hij een stem.

Welke stem was dit en wie vervolgd hij volgens deze stem? Nee hoor lees het verslag maar eens. En van wie moest hij getuigenis afleggen volgens dezelfde stem..

Is de Heilige geest een persoon of een kracht? Maw de Heilige geest heeft een eigen wil en is dus een persoon.

Wat denk je hiervan? Arnold Hoe ben je gedoopt In naam van de vader In naam van de zoon In naam van de heilige geest Niet moeilijk toch dit antwoord de bijbel zegt dit antwoord.

Als iemand om goede redenen bloed weigert dan is men een kindermoordenaar?? Er is geen goede reden om een bloedtransfusie te weigeren.

Dit wordt niet van Godswege aan ons gevraagd. Daarmee neemt men willens en wetens het risico dat mensen overlijden; wat dus ook gebeurt.

Kijk nog eens naar de argumentatie in dit artikel op deze website. Ik ben jaren Jehova getuigen geweest altijd met plezier het is niet zo wat ze zeggen niemand dwingt je je heb een eigen wil.

Waarom ben je er dan niet bij gebleven? Heb je daar geen problemen mee gehad? Hoe heb jij je uit de organisatie teruggetrokken?

Omdat het bloed heilig is voor jehovah en Jezus is voor ons gestorven omdat wij mensen een fout hadden gemaakt en jehovah heeft het ons zo vergeven en Jezus wou het ook zelf omdat hij van ons houd en jullie moeten toch nog een keer op jw.

Dat je verdedigt wat je geleerd hebt, begrijp ik heel goed. Dat heb ik zelf ook gedaan. Zeker toen ik dezelfde leeftijd had als jij.

Ik was toen overtuigd dat ik het goed had. Probleem is dat je op die leeftijd nog niet alles volledig en goed kunt overzien.

Wat je schrijft is zeer herkenbaar als JG-leer, maar ik moet je zeggen dat het niet klopt. Dus als je van Jehovah houdt, zoals je schrijft, blijf dan in je verdere leven open staan voor wat Gods Woord te vertellen heeft.

Dat is wat anders dan het wachttorengenootschap je leert. Dat kun je zien als je o. Ik hoop dat je dit gaat doen en dat je tot inzicht mag komen dat de mens zich dient te wenden geloven, vertrouwen tot de Here Jezus Christus en tot niemand en niets dus ook geen organisatie anders.

Jezus is liefde en heeft doktoren en medicynen geschapen Amen dat is de waarheid jezus is de weg waarheid en het leven wat in de bybel Staat is te toetsen jehova getuige maken zelf wetten en regels.

Hier zou ik toch gaarne enige uitleg van een uwer wensen… Zoals u weet schreef Paulus deze brief aan de Romeinen terwijl Jezus Christus al bij de Vader was- verhoogd- Nu las ik bijvoorbeeld Romeinen Er staat duidelijk ….

Ben benieuwd of er een van de lezers-lezeressen is die mij hierover kan informeren. Nogmaals Ik ben geen lid van de wachttoren organisatie,. Ook hierbij geldt weer dat je eerst moet snappen wat in de Bijbel de begrippen God, Vader en Zoon betekenen.

Daarbij komt dat je Gods Plan en de uitvoering daarvan in diverse bedelingen moet kennen. Als je weet dat Petrus in Handelingen 2 zegt: Gods Naam bestaat sinds die dag uit 3 delen: Here Kurios Jezus Christus.

Here in het Grieks: Kurios staat voor Jehovah. Dat leren de JG ook op de plaatsen in het Nieuwe Testament waar het hen uitkomt. Jezus is de naam in het vlees op aarde en Christus is de titel die hij als Gezalfde kreeg.

Paulus gebruikt die Naam ook zo. Het is in ieder geval de hoogste Naam volgens mijn Bijbel. Er is geen andere Naam, zegt Handelingen 4 en volgens Filippenzen 2, waar staat: Vanaf de opstandig is Zijn Naam: Houd je bij het juiste onderwerp en begin niet meteen te schrijven dat een ander niet goed zou lezen.!

Als u Uw eigen tekst goed leest kunt u lezen dat alles door de Vader gedaan wordt voor Jezus ook zijn verhoging wordt door de Vader gedaan voor Jezus Christus.

Jammer dat je het complete onderwerp niet verder wilt onderzoeken. Ik heb verder niks aan deze discussie toe te voegen.

Dat lijkt mij wel, maar die vraag zou je aan de JG zelf moeten stellen. Wat die organisatie bepaalt, is dan leidend. Dat kan natuurlijk niet als je een gelovige in Christus bent.

Dan ga je niet ten rade bij de aardse mens. Dat mag je toch zeker zelf wel bepalen? Als jij de sauna fijn vindt, lekker van genieten zou ik zeggen.

Iedereen verzint maar eigen regels t. God is liefde…voor iedere levend wezen. Beste, Ik ben een tijdje geleden in contact gekomen met de getuigen van jehova.

Door mijn enthousiasme ben ik begonnen met hun bijbelstudie. Ook heb ik al 3 vergaderingen bijgewoond omdat ze dit vroegen.

Maar ik vindt hun wachtoren vooral kind onvriendelijk en onredelijk. De bijbelstudie vindt ik moeilijk, omdat ik deze niet begrijp.

Ik ben Christelijk opgevoed maar heb totaal geen bijbelkennis , ben tenslotte nooit geen kerkgangers geweest. Wat moet ik doen? Je vraagt mij wat te doen?

Ik kan daar maar 1 ding op zeggen: Behoed jezelf voor de ellende die je nu nog niet ziet, maar die zeker gaat komen.

Dat is de ervaring van zoveel mensen. Onderzoek deze website en anderen site over de JG en concludeer dat van hun leringen niets klopt.

Je moet dus niets en je bent al helemaal geen verantwoording verschuldigd aan de JG die jou bezoeken. Zorg dat je klip en klaar een einde maakt aan het contact.

Wil je God leren kennen? Kom tot geloof in Hem persoonlijk, meer is niet nodig. Succes, ik hoop echt dat je de ellende van het lid van de JG zijn bespaard blijft.

Dat schuldgevoel herken ik. Dat heb ik ook heel gauw. De fout die we vaak maken is dat we de kool en de geit willen sparen, maar daar doe je jezelf te kort mee.

Soms moet je de knoop doorhakken. Wel of niet ermee verder gaan. Met ze breken is moeilijk, maar ze passen dat zelf ook heel streng en liefdeloos toe als ik veel verhalen hoor.

Maar hier zullen ook wel uitzonderingen op zijn. Hoewel ik nog met minstens JG-dames contact heb, ga ik zeker niet meer naar de bijeenkomsten toe en ik heb geen Bijbelstudie meer.

Voordat ik ze echt leerde kennen, maakte ik altijd wel een praatje aan de deur. Ik heb toen soms ook best wel heftige gesprekken met enkelen gehad.

Je bent niets verplicht! Ik raad je aan om eens op de site te kijken; wachttorenkijker. Deze helpt u Verder in uw zoektocht! We worden allemaal ergens of door iemand beinvloed!

Het is door GODs Geest dat je de bijbel leert verstaan! Basic bijbel is wat eenvoudiger om te lezen gewoon!

Indien u meer of andere info wilt.. Jezus Zelf Houdt van kinderen!! Drie vers 16…e v. God gaf Zijn Eniggeboren Zoon Jezus….. Daar is toch niets bijzonders aan wanneer je weet dat je kind uiteindelijk weer terugkeert?

Dus God stuur zijn zoon, en binnen een enorm korte periode is hij weer terug…. Nou dat vind ik niet echt bijzonder!

Het zijn niet de slechtste vruchten waaraan de wespen knagen! De sekte is erg gevaarlijk in hun denkwijzen, een kennis van ons is gestorven in het kraambed na de geboorte van haar dochter, omdat ze Bloed moest weigeren,er werd toezicht in de wachtkamer gehouden door de jehova getuigen, het is gewoon duivels, het zijn labiele mensen die in hun web zitten, pure duisternis, ze veranderen de waarheid van God ,ze berekenen de Dag dat Jezus de Verlosser zal terugkeren, dat weet geen mens zelfs Gods Engelen niet, blijf er ver vandaan, de sekte is van de Duivel zelf.

Ze beweren niet dat ze weten wanneer Jezus terugkomt op aar de Er staat in de bijbel Ge kent dag nog uur,en er zijn ook geen regels die je na moet komen ,en ik ben geen Jehova getuige.

En zijn er nog bepaalde regels rondom overlijden van een jehova? Dit heeft betrekken op een schoolopdracht van mij. Ik hoop dat u mij van informatie kan voorzien.

Laatst kreeg ik via e-mail ook dit soort vragen. Ik plaats hierbij de reactie die ik toen gaf. Misschien heb je er wat aan.

Rondom het sterven kennen de JG geen algemene rituelen en in algemene zin zijn er ook geen bijzondere dingen waar een wijk verpleegkundige rekening mee moet houden.

Houdt inderdaad rekening mee dat een JG over het algemeen geen bloed neemt. De sociale druk is echter zo groot dat een JG eigenlijk alleen maar kan beslissen om geen bloed te nemen, anders ontstaan er problemen.

Op mijn website van de wachttorenkijker besteed ik aardig wat aandacht aan dit door de JG compleet verkeerd begrepen onderwerp. Elk jaar verliezen wereldwijd heel wat onschuldige mensen het leven door deze misinterpretatie van het wachttorengenootschap.

Crematie en begraven is allebei mogelijk. Over palliatieve sedatie bij de JG weet ik eigenlijk niks. Ik denk dat dit aan het eigen geweten overgelaten wordt en dus wel mogelijk is, maar die vraag zou je wellicht aan de organisatie kunnen stellen.

Volgens mij is euthanasie verboden, maar je kunt op hun website op dit onderwerp zoeken: Nu heb ik in al die jaren gezien en gehoord ook ervaringen van verpleegkundigen dat er grofweg 2 groepen zijn onder stervenden.

Er is een groep, die zich niet zo druk maakt en zich verzekerd weet van een opstanding. Probleem is wel dat JG gewend zijn dingen te zeggen, terwijl ze in een hart daar over twijfelen of zelfs anders zien.

Wat je hoor is lang niet altijd wat het in werkelijkheid is. Dat toneelspelen komt helaas veel voor. De andere groep is wel benauwd voor wat komen gaat.

Dat zijn de mensen die denken dat ze te weinig gedaan hebben in het JG-leven en dus niet goed of niet goed genoeg bevonden worden door mogelijk niet-ondekte zonden door Jehovah.

Bij de JG kun je eigenlijk nooit genoeg doen, iemand kan altijd beter en meer. Sommigen zijn daar gevoelig voor, ook als ze gaan sterven.

Ik heb verhalen gehoord dat stervende JG zeer bang waren. Zij waren in doodstrijd. Dat komt dus ook voor, maar ik weet niet in welke mate. Het zal overigens zeker voorkomen dat uitgeslotenen, ook familie en zelfs gezinsleden, geweerd worden bij het sterven of bij de uitvaart.

Er zitten altijd wel fanatiekelingen bij die zover gaan. Dit is echter, zover ik het kan zien, geen officieel beleid. Het kan dus voorkomen dat een kind of ouder bijvoorbeeld 30 jaar gemeden wordt om dan bij het sterven weer bij elkaar te komen.

Een heel leven is dan voorbijgegaan… Dat is natuurlijk in- en in triest, vooral omdat dit komt door valse leringen vanuit het wachttorengenootschap.

Men denkt dat God dit van het vraagt, maar dat is in de verste verte niet zo. Je zegt dat je het nuchter bekijkt, als je 30 jaar bij hun bent aangesloten geweest kun je het nooit nuchter bekijken.

Ook als je bepaalde onderwerpen onzinnig noemt en je spreekt over dwaal leer. Je hebt onderwerpen dat noem je humor over jg dat is gewoon verkapte spot.

Ik vind je mening te zeer verkleurd dit i. Dat viel mij ook op henkjan. Je bent er mee eens of niet prima!

Zonder me eerst te verwittigen. Ik begon de druk te voelen. Ze noemden me al eens wijsneus omdat ik andere opvattingen had. Je mag in hun waarheid geen mening hebben.

Ook ben ik verschillende onderzoeken begonnen dat jullie al eens weergaven en ik kwam tot conclusie stop ermee nu het nog kan. Ik vond ze echt fijne mensen als je niet over hun geloof ging.

Ik heb van mijn hart een steen gemaakt en ermee gestopt dit is wel hard voor hun en heb medelijden met ze. Hopelijk laten ze me gerust en gaan ze niet op me in praten.

Fijn bericht om te lezen. Gefeliciteerd dat je op tijd de juiste beslissing hebt genomen en dat je zo bespaart ben voor veel druk, werk en misschien ook wel leed.

Wij zijn blij dat wij met deze website van dienst hebben kunnen zijn. Daar doen we het voor. We gunnen iedereen het leven uit de Genade Gods en dat is helaas niet te verenigen met het leven onder het juk van het wachttorengenootschap.

Maar gelukkig ben je daar van af nu. Geniet ervan en laat je niet meer vangen door mensen of organisaties. Klopt bepaalde dingen doe je ook niet als je jg bent.

En als je daar niet mee kan leven moet je niet jg worden dat lijkt mij nog al duidelijk. Maar om het nu een sekte te noemen er zijn religies met een leider waar naar opgekeken wordt dan is dat ook een sekte.

Als je ergens bij wilt horen of aansluiten moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen dat lijkt mij nog al duilijk. Als je in het leger wilt komt je ook niet door een selectie.

Als men uit een groep is uitgestoten om dat men niet aan de regels heeft gehouden. Dat gebeurd in de maatschappij toch ook als je een misstap maakt krijg je een boete en als je het te bont maakt kom je in de gevangenis.

Maar als Jehovah getuigen dat doen is het ineens erg en spreekt men er schande van.. JG leggen een grote last op je leven als partner zijnde.

Alleen durft ze het mij niet te vertellen. Reageert niet op de vraag hoe het met haar Is. Ten overvloede, ik ben geeeeen jg. Niet iedereen bij de JG doet hetzelfde.

De een is fanatieker dan de ander in het uitvoeren van de regels en gedachten van het wachttorengenootschap. De leiding ziet graag dat omgang met niet-JG beperkt blijft.

Er zijn er die oude vriendschappen in stand houden, hoewel het altijd minder zal worden omdat de JG druk bezig gehouden worden met allerlei activiteiten en bijeenkomsten.

Daarnaast viert men geen verjaardagen en ander feestdagen en dus vervalt ook dit binnen vriendschappen.

Er zijn er ook die vriendschappen met niet-JG bewust gaan afbouwen of stoppen. Hoe het in jou geval zal gaan is dus af te wachten.

Je kunt er ook naar vragen wat jou vriendin er zelf van denkt hoe de vriendschap zal gaan verlopen. Als dat niet positief is voor jullie vriendschap, kun je wellicht toch enige mate van contact onderhouden, want het kan in de toekomst best zo zijn dat haar kijk op de JG verandert.

Dan is steun van oude vriendschappen waarschijnlijk heel welkom. Dank je wel voor je antwoord. Ik ga maar ns een balletje opgooien en vragen hoe ze de vriendschap verder ziet lopen.

Veel verbitterde mensen als ik dit hier zo lees… ik ben met veel zaken hier niet akkoord… typische reacties van mensen in deze wereld.

Ik ben zelf jg en verpleegkundige van beroep… 85 procent van alle behandelingen operaties kunnen uitgevoerd worden zonder transfusie.

Onwetendheid zet aan tot veel spot en verkeerde berichtgeving… zaken die slecht zijn mogen we inderdaad niet… wapens opnemen, gokken, drugs, roken, vreemdgaan, geld najagen… en veel andere….

Mocht ik deze zaken wel doen zou het me dan ver brengen??? Kijk rond en geniet van de schepping… open de ogen mensen dat het niet goed gaat in deze wereld… ps: En het was geen zure wijn.

Goed gezegd, verschrikkelijk dat iemand die 30 jaar in de waarheid heeft gezeten zo over broeders en zusters praat. Hopenlijk is hij gelukkig Jehovah zit zeker niet op zulke mensen te wachten.

Ik dacht dat de mens niet mag oordelen, maar dat dat alleen voor Hem is. Dus waarom dan dit oordeel Christa?

Ik heb een bewogenheid voor de JHG en bidt voor hun leden. Dit komt voort uit wat Jezus in mijn leven heeft gedaan. Tot ik niet meer verder wilde leven en dit uitriep tot God.

Zijn antwoord kwam echter door de woorden van een eenvoudige Christen die ooit aan mijn deur kwam en had gezegd, dat ik tot bekering moest komen..

Ik heb toen vergeving van mijn zonden gevraagd en Jezus gevraagd in mijn hart te komen en mij een nieuwe schepping te maken. En God redde en bevrijde mij!!!

Sinds die dag getuig ik over Jezus wanneer JHGs aan mijn deur komen. Als Jezus in je hart komt, ben je vrij en wil je niet zondigen..

Dan WIL je de straat op om te preken dat Jezus leeft! Laat je nooit beperken tot 1 bijbelvertaling of door religie opgelegde studies! Zoekt en gij zult vinden!

Jezus is de Waarheid en de Waarheid maakt vrij! Je bent nog vergeten te vertellen dat alles wat a demonisch of spiritueel is vermeden dient te worden…zoals bepaalde films waarzeggers enz Gelukkig hebben mijn kinderen nu een andere jeugd dan ik…compleet met feestdagen schooluitjes en feestjes….

Beste Wim, Wat een treurnis, als je de naam van de religie hierboven als kop: Hoe moeilijk kan het toch zijn de H te plaatsen als men in vele talen waardonder het Nederlands gewoon is Jehovah met een H te schrijven.

En kom nu niet aan met ja, maar ach misschien klopt die H wel niet want het is een tetragrammaton en dus heb je alleen maar de letters JHWH.

Jij maakt deze achterlijke site over de religie en hij is in het Nederlands geschreven dus begin dan je artikeltje op een correcte en objectieve manier.

In plaats dat je je frustraties omzet in logica en waarheid. Je bent nu net een ontslagen medewerker bij een groot bedrijf en die weet dan niet eens meer de bedrijfsnaam goed te schrijven.

Wat had ik hier graag een verstandig en duidelijk antwoord van je gelezen waarom deze religie volgens feiten niet overeenstemt met de Bijbelse leer.

Maar dat kan je blijkbaar niet plaatsen, nee wij moeten het doen met een gefrustreerd persoon dat de naam van de religie niet eens correct kan weergeven, waarom dan de rest van je gebrabbel wel.

Hoop voor je dat God vergevingsgezinder is dan de meeste getuigen denken en dat je nog een kansje krijgt van JehovaH. Uw reactie is anders niet minder gefrustreerd…haha.

Dat Wim door deze keus misschien geen betrouwbare indruk maakt als kenner van deze geloofsgroep is wat anders, maar het is idg wel correct Nederlands.

U zult overigens geen enkele site vinden van ex-getuigen waarin geen onvrede over JG merkbaar is. Juist meerdere gefrustreerde lezingen kunnen aangeven dat er wat mis is.

Klokkenluiders zijn vaak negatief over hun vorige omgeving…daarom gaan ze ook weg en doen ze extra moeite om hun verhaal te doen. Bovendien, juist in dit artikel heeft Wim duidelijk aangetoond dat de ideologie van JG niet overeenstemt met de Bijbelse leer.

Dat is een truc die juist bij JG veel wordt toegepast in hun lectuur. Het gevaar is dat je dan snel zaken uit hun context gaat trekken en bovendien kan iedereen met een enige contextuele Bijbelkennis de punten in dit artikel goed volgen.

Daarnaast is dat wat je wil helemaal niet het doel van de tekst. Wim noemt hier enkel de regels binnen de JG gemeenschap op goed te titel lezen.

Je laatste zin vindt ik verbazingwekkend. Als het serieus bedoelt is, dan kan ik het dreigement niet helemaal thuisbrengen.

In ieder geval verraad je nu wel het echte doel van je reactie. Namelijk dat JG het bij rechte eind hebben itt Wim.

Beste Piet Hendriks, Je hebt het over een onslagen meedewerker van een groot bedrijf,. Dat klinkt mij toch zo bekend in mijn oren.

Ik had een soortgelijk gesprek met iemand van JG, en die zei precies hetzelfde. Uit het grote antwoordenboek? De stok om te slaan? Heb jij Piet, weleens geluisterd naar mensen die de organisatie verlaten hebben?

Die mensen die zo ernstig geestelijk ziek zijn, en eten aan de tafel van Satan? Zij, die hun voedsel kruiden met leugens? Wil je niet weten wat er is gebeurd met die mensen?

Of ook bang omdat ze besmettelijk ziek genoemd worden, en je daardoor uitgesloten kan worden? Mijdt je ze als de pest? Gewoon doen man, loop de wachttoren maar achterna, dan kom je vanzelf zeer binnenkort in het aards paradijs, of ben je bij de gezalfden?

En ga je naast God regeren in de hemel? Dat zou fijn zijn voor je!!! Maar toch raad ik je aan van te voren het verhaal van de Barmhartige Sameritaan te lezen.

Gods boodschap is dat wij onze naasten liefhebben, en niet dat wij een organisatie REIN moeten houden.

En dan, God sluit nooit uit, maar altijd IN. De wachttoren en hun z. Ga vooral verder op de weg achter het BL aan, doe wat je goeddunkt.

Maar gooi geen bagger door wat jij een schrijffout noemt. Misschien een foutje, oke, maar de fouten die de wachttoren organisatie maakt door verkeerde jaartallen van het einde der tijden te voorspellen, kijk daar vooral niet naar!!

Veeg die foute voorspellingen die veel leed veroorzaakten snel onder de mat! Ik wens je alle goeds en veel geluk verder.

Dank je wel Annie ,ik had het niet beter kunnen vertalen De vrede is met Jesus Christus de enige gezalfde. In mijn klas zitten 3 jahova getuigen zelf ben ik christenen maar ik vind ze extreem aardig het zijn echt lieve mensen.

Aleen voor dat ik dit las dacht ik dat het minder streng was. Dus ik vroeg aan een van hen hoe vaak jullie naar een zaal of kerk moeten. Hij zei 2 of 3 keer, toen dacht ik van dat is veel ik ga maar 3 keer per jaar ofzo.

Er is wel een ding ze zeggen dat hun bijbel gelijk heeft en ze beweren dat ook zelf vind ik het geweldig dat ze in dat soort dingen geloven maar toen zei ik ja maar ze hoeven niet per se waar te zijn maar wat je geloofd moet je geloven.

Hij zei toen dat de bijbel van jahova wel waar is omdat de mensen die god horen dat op schrijven.

Ook dat god en jesus ooit iedereen uitroeien ofzo en jahova als laatste. Alles wat ik heb getypte is mijn mening en wat die kinderen uit mijn klas zeiden.

Beste Wachtoren kijken, ik voel liefde voor een JG. Zij is aan het knokken voor haar bestaan. Ze heeft een bijstandsuitkering met twee kinderen.

Een geweldadig huwelijk was de reden dat ze op zichzelf woont. Ik weet niet of dat een JG huwelijk was.

Duidelijk vind ze mij ook aardig. We weten het van elkaar. Ik respecteer haar keuzes, want ze is me te lief.

Ik kan en wil haar helpen. Kan ik haar in de problemen brengen door mijn liefde? Ik wil haar niet kwetsen en haar het leven zuur maken in haar omgeving.

Wat te doen wachttorenkijker? Ik wens jullie op voorhand alle geluk. Over hoe dat te bereiken, kan ik niks zeggen.

0 Replies to “Em wetten”

Leave a Comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *